All for Joomla All for Webmasters

Subiekt Nexo 1 stanowisko

Array
Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.
Sales price 736,77 zł
Różnica ceny dla wariantu
Salesprice with discount
Sales price without tax 599,00 zł
Discount
Tax amount 137,77 zł
Cena / kg:

  Sprzedaż, Zakup, Magazyn

  • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
  • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
  • Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
  • Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
  • Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
  • Faktura pro forma.
  • Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
  • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
  • Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.  

  Zamówienia

  • Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
  • Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorcę towarów.
  • Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
  • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
  • Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.

  Zlecenia

  • Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
  • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
  • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.

  Płatności

  • Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
  • Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.
  • Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych przez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
  • Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
  • Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. możliwość wystawienia zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).

  Cenniki

  • Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
  • Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
  • Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
  • Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
  • Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
  • Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony  do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.  

  Finanse

  • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
  • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
  • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
  • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
  • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
  • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
  • Bankowość elektroniczna offline i online.
  • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
  • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu

  Rozliczenia

  • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
  • Rozliczenia waluta obca – PLN.
  • Kompensaty rozrachunków.

  Asortyment

  • Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
  • Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
  • Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
  • Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
  • W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.

  <h2 style="margin: 1em 0p

Opinie

There are yet no reviews for this product.